REGULAMIN

Sklep internetowy działający pod adresem: www.studiolorek.com prowadzony jest przez firmę StudioLorek-Barbara Lorek z siedzibą w Warszawie Al. Niepodległości151/18a, Pracownia 02-555 Chyliczki ul. Krótka 3C, NIP 5212832736. Nazwy producenta i marka należą do ich właściciela i prezentowane są na stronie sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby firmy StudioLorek.
Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.
Zawartość oferty internetowej znajdującej się na stronie www.studiolorek.com nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66 i art. 543).
Ceny towarów podane w złotówkach są cenami brutto.
Oferta internetowa ważna do wyczerpania zapasów.
Odcienie kolorów i struktura obiektów prezentowanych w sklepie internetowym mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od ustawień i kalibracji monitora!

Składanie zamówienia

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.studiolorek.com. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu.
Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia i automatyczne przesłanie go do sklep@studiolorek.com  
sklep@studiolorek.com zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w szczególności takiego, które nie zawiera adresu e-mail lub numeru telefonu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment potwierdzenia drogą mailową przez sklep przyjecia zamówienia do realizacji.
Zakupów w sklepie internetowym może dokonywać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Zamówienia można składać przez 7dni w tygodniu 24h.
Po złożeniu zamówienia Klient nie ma możliwości jego odwołania.
sklep@studiolorek.com realizuje zamówienie w momencie dokonania wpłaty za towar. Wpłata (kwota zamówienia wraz z kosztami wysyłki) powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia potwierdzenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie nieopłacone zostanie anulowane.
Formą płatności jest przelew bankowy na konto firmy nr 68 1160 2202 0000 0002 2445 8550 wraz z ujetym nr zamówienia w tytule płatności.
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca od chwili otrzymania wpłaty na wyrób i nie podlega zmianie w przypadku wzrostu cen wyrobów u danego producenta.
Jako dowód zakupu wystawiany jest rachunek.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzenia w nich zmian.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Realizacja

zamówienia

1.Obszar dostawy produktów ograniczony jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 tygodni od dnia zaksięgowania wpłaty klienta i jest uzależniony od możliwości producenta, jak również od rodzaju transportu. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia sklep@studiolorek.com , zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu realizacji zamówienia, bądź odstąpienia od umowy, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Zamawiającego.
3.Dostawa wyrobu odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
4.Przesyłka jest dostarczana przez Kuriera do drzwi jeśli jej waga nie przekracza 31,5 kg. W pozostałych przypadkach zamówiony towar od burty samochodu Klient transportuje do miejsca przeznaczenia we własnym zakresie.
5. Możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie firmy po wześniejszym umówieniu.
6. W przypadku braku odbioru towaru – ponowna dostawa zostaje dokonana po opłaceniu przez Klienta wynikających stąd kosztów. W razie nie opłacenia w/w kosztów w terminie 3 dni od wezwania Klienta e-mail’em na adres z którego przyszło zamówienie – transakcja zostaje anulowana, a Klient zostanie obciążony kosztami dostawy i odbioru towaru.

Reklamacje i zwroty

1.Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” konsument może odstąpić od umowy zakupionego towaru, w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. sklep@studiolorek.com dokona zwrotu ceny zakupionego towaru na rachunek klienta – pod warunkiem odesłania towaru do wskazanego miejsca na terenie Polski wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy. Koszt dostawy oraz odesłania nie podlega zwrotowi. Zwrot zapłaconej ceny jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony i jest w oryginalnym opakowaniu wraz z załączonymi do towaru dokumentami Sprzedawcy.
2. Prawo zwrotu nie dotyczy wyrobów, przy których zaznaczono, iż są wykonane na zamówienie indywidualne oraz w których na życzenie klienta dokonano zmian rozmiarów.
3. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Jeżeli w okresie gwarancji ujawni się wada. Klient powinien zgłosić tą okoliczność do sklep@studiolorek.com. UWAGA wyrobów złoconych i platynowanych nie należy myć w zmywarkach oraz środkami zawierającymi substancje ścierne.Reklamacje będą rozpatrywane tylko po przedłożeniu rachunku – prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy wymieniony na inny. Jeśli wymiana będzie niemożliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
5.Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach ceramicznych obiektów, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
6.Jeżeli wyrób dostarczony jest przez firmę kurierską, Klient zobowiązany jest do otwarcia przesyłki i sprawdzenia w chwili dostawy, czy wyrób nie posiada widocznych uszkodzeń. Jeżeli wyrób posiada uszkodzenia Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki oraz powinien zostać spisany protokół szkodowy przez kuriera w którym będzie opisana szkoda, data i podpis kuriera. O takiej sytuacji należy powiadomić sklep internetowy wysyłając e-maila na adres: sklep@studiolorek.com . Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, czy ubytku przesyłki w transporcie.
7.Zwroty mogą być realizowane za pośrednictwem firmy kurjerskiej. Zwroty będą przyjmowane w Pracowni firmy studiolorek.com.
8. Zwroty prosimy przesyłać na koszt własny na adres Pracowni 05-500 Chyliczki ul. Krótka 3c.

Ochrona danych osobowych klienta

1. Składając zamówienie, Klient zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane żadnym innym celu.
2. Dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i odpowiednio chronione przed dostępem osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ” O ochronie danych osobowych”.
3. Zgodnie z ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

© 2012 studio Lorek